Jaunumi Bībeles atlass BĪBELE Bībeles izpētes materiāli Ceļamaize Bībeles enciklopēdija Fotogrāfijas no Bībeles zemēm Raksti Video Saites (linki)  

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta. (Jņ. 3:16)

 
  

BĪBELE un tās izpētes materiāli...
  palīdzības lapa meklēšanai Bībeles tekstā

MEKLĒŠANA:

 • Lai meklētu vārdus Bībeles tekstā, meklēšanas laukā ievadiet meklējamos vārdus un nospiediet pogu «Meklēt»! Ievadot vārdus bez galotnēm, tiks meklēta sakritība vārdu saknē. (Piem., meklējot vārdu “kristī”, rezultātos būs rakstvietas, kuros sastopami vārdi “kristī”, ‘kristīt”, “Kristītājs”, “kristītam”, u.t.t.)
  Meklēšanas algoritms: Ierakstot vairākus vārdus vai to saknes, meklēšanas rezultātos būs tikai tās rakstvietas, kurās sastopami visi meklētie vārdi vai to daļas (loģiskais “un”).
  Apgabals: lai meklētu tikai atsevišķās Bībeles grāmatās, norādiet meklēšanas apgabalu sadaļā «Apgabals». Ja nav atzīmēta neviena Bībeles grāmata, meklēšana tiek veikta visā Bībeles tekstā, rezultātus sakārtojot Rakstvietu un Konkordances sadaļās.

 • Lai meklētu konkrētu rakstvietu, ierakstiet tās saīsinājumu meklēšanas laukā un nospiediet pogu «Meklēt»! Jūs varat lietot gan latviešu, gan angļu rakstvietu nosaukumus un to saīsinājumus. Piem., “Gen 1:5”, “Genesis 1:5”, “1.Moz 1:5”, “1. Mozus 1:5”.

NAVIGĀCIJA:

 • Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo nodaļu vai grāmatu, izvēlaties (nodaļas vai grāmatas) navigācijas režīmu rīkjoslā starp navigācijas pogām ( < un > ) lapas augšpusē un tad uzklikšķiniet pa navigācijas podziņām! Pēc noklusēšanas ir ieslēgts nodaļu navigācijas režīms. Lai pārslēgtos uz grāmatu navigācijas režīmu, uzklikšķiniet pa nodaļu navigācijas režīma ikonu. Lai pārslēgtos uz nodaļu navigācijas režīmu, uzklikšķiniet pa grāmatu navigācijas režīma ikonu.

 • Navigācijas pogu (ikonu) apzīmējumi:

  — Nodaļu navigācijas režīms;
  — Grāmatu navigācijas režīms;
  — Atvērt iepriekšējo nodaļu vai grāmatu;
  — Atvērt nākamo nodaļu vai grāmatu.

 • Konkordances / Rakstvietu skatījumi: meklējot konkrētus vārdus, automātiski atveras Rakstvietu skatījums, kurā meklēšanas rezultāti ir attēloti kā rakstvietu saīsinājumi ar hipersaiti uz attiecīgo rakstvietu. Konkordances skatījumā tās pašas rakstvietas tiek sniegtas izvērstā veidā — viss pants ar izceltu meklēto vārdu.

Ja atrodat kādu kļūdu, vai arī ja nevarat atvērt kādu konkrētu Bībeles grāmatu, lūdzu ziņojiet par to Webmeistaram!INFO DAĻA:

Šī lapas daļa tiek izmantota papildfunkcijām vai papildmateriāliem.